> Opportunities over interculturele communicatie, identificatie, associatie en organisatie

Een organisatie is gebaat bij gemotiveerde en goed functionerende medewerkers, die op de juiste plaats zitten en zich daar verder kunnen ontwikkelen. De A&O -psycholoog draagt bij aan een optimale ‘klik’ tussen medewerkers, werk en organisatie. Als een organisatie wordt overgenomen of opgaat in een nieuwe organisatie dan moeten de medewerkers ook mee. Ze moeten de verandering accepteren en zich identificeren met de nieuwe organisatie. Communicatietechnieken vormen hierbij een essentiële bijdrage om de individuele emotionele vermoeidheid te verminderen.

> Opportunity over pestkoppen gepest

Pesten op school of op het werk is een groot probleem. Negatief voor de sfeer, het welbevinden van jezelf en collega's of klasgenootjes en de arbeidsproductiviteit of je leersprestaties. Wie zijn de grootste pestkoppen en wat valt er aan te doen?
Allereerst  is het van belang om pesten in de huidige situatie in kaart te brengen. Wat is het precies en wie doen het? En wat betreft de school c.q.werkomstandigheden? Opvallend is verder dat uit onderzoek blijkt dat pestkoppen vaak zelf ook gepest worden. Het lijkt er dus op dat pesten leidt tot meer pesten. Een domino-effect aan pesterijen – een verziekte werk c.q. klassfeer- ontstaat als zowel jijzelf als organisaties niet tijdig ingrijpen. Tijdig signaleren van problemen en preventie is noodzakelijk om escalatie te voorkomen.  Hoe assertief ben JIJ...?

> Opportunity over afwachten of ingrijpen bij conflicten op het werk

Ruzie op het werk komt vaak voor. En kan verstrekkende gevolgen hebben. Wat is het beste: actief ingrijpen of de situatie eerst even aankijken? Er zijn vier manieren om met conflicten om te gaan; twee actief en twee passief. Actief kan door de strijd aan te gaan [competitie confrontatie] of door de problemen op te lossen. Passief is mogelijk door de situatie zoveel mogelijk te vermijden of door de wil van de ander te accepteren en veel te slikken. Welke zijn de beste methoden om de spanningen te verminderen?
Mensen in een conflict vinden het vaak moeilijk hun eigen rol in het ontstaan en voortduren van het conflict onder ogen te zien. Ook wordt de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag vaak weggeschoven. Het eigen gedrag in een conflict wordt dikwijls achteraf goedgepraat met rationele verklaringen.
Het probleem actief oplossen vermindert de psychologische spanning wel wat. Met name bij jongeren werkt deze methode goed om de stress te verminderen, maar bij oudere werknemers [ die wellicht wat minder assertief waren] was geen duidelijk effect te zien van actief oplossingen zoeken.
Wel duidelijk is dat passieve manieren van omgaan met conflicten averechts werken. De spanningen en emotionele uitputting nemen alleen maar toe.
Werknemers die eerder ziek zijn geweest na conflicten en die op passieve wijze omgaan met ruzie kunnen begeleid worden om een ander , meer praktijk gerichte oplossing of stijl te zoeken. Training kan hun kwetsbaarheid verminderen en weerbaarheid vergroten. 
 

> Opportunity - Het moet het anders!

Het draait allemaal om verandering. Appreciative Inquiry (AI). Dit is een nieuwe benadering van verandermanagement en wint in hoog tempo terrein! Het is veranderen vanuit kracht. Kracht die elke organisatie in zicht bergt. Dit betekent dat ik in mijn trainingen de link maak naar de persoonlijke werkomgeving. Iedere deelnemer wordt gestimuleerd om met de nieuw verworden kennis en vaardigheden aan de slag te gaan of met gedragsalternatieven te experimenteren, steeds gericht op het eindresultaat en in het kader van de ontwikkeling van de organisatie. Het werken met AI genereert plezier en energie. Van daaruit kan de toekomst samen worden ontdenkt, verbeeld en vormgegeven. Door haar wetenschappelijke achtergrond zorgt zij er voor dat er een onderbouwde keuze gemaakt kan worden uit de voorhanden modellen

> Opportunity - Overweeg je te scheiden? Denk aan mediation....

Uit elkaar….En de kinderen dan?Als ouders scheiden, scheiden kinderen mee!
Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen voor kinderen als hun ouders uit elkaar gaan. Kinderen vragen zich af wat er nu allemaal gaat gebeuren en voelen zich vaak machteloos. Ze piekeren over waar ze gaan wonen en hoe vaak ze de andere ouder zullen zien. Er is spanning, onzekerheid, verdriet, schaamte en soms ook opluchting. Kinderen kunnen worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen aan hun ouders. Het liefst willen ze immers aan beide ouders tegelijk loyaal blijven.

Van partnerschap naar ouderschap
Van man en vrouw naar vader en moeder. Hierin ligt vaak de essentie. U krijgt een andere rol.  Als mediator kan ik u in deze cruciale fase de omslag laten maken van partner naar ouder, in het belang van de kinderen.

Ouderschapsregeling
Sinds maart 2009 is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een mediator noemt het een ouderschapsregeling. Het blijft namelijk niet bij het plan op zich: de ouders zullen wel degelijk iets moeten regelen om hun nieuwe rol invulling te geven!  Dat geeft rust en duidelijkheid. Bovendien worden terugkerende discussies voorkomen, want we gaan samen toekomst-gericht werken.
Afspraken over de opvoeding, contacten tussen ouders en hun kinderen en over hoe de ouders elkaar op de hoogte houden over de kinderen worden in de ouderschapsregeling vastgelegd. Daarnaast kan deze regeling afspraken bevatten over bijvoorbeeld verjaardagen, vakanties, sport, medische verzorging, de omgang met grootouders en de rol van eventuele nieuwe partners. Een ouderschapsregeling zal ook dusdanig flexibel moeten zijn, dat zij als het ware meegroeit met het leven van de kinderen.

Een mediator beschouwt kinderen als een volwaardige ‘derde partij’ in de scheiding. Als geregistreerd psycholoog/mediator wordt er veel aandacht besteed aan de opbouw van een ouderschapsregeling in combinatie met het welzijn van de kinderen en ouders na scheiding. Zo heeft een NIP-Psycholoog, alsmede een NMI-Mediator een eigen meldcode ontwikkeld voor kindermishandeling. Met deze meldcode werken alle geregistreerde NMI-Mediators en NIP-Psychologen